Kategori Nyhetsbrev

AI – magi tillgängligt för alla! 

I november 2022 öppnades Chat GPT för allmän användning. Efter det har världen inte varit sig lik. På kort tid har Chat GPT blivit ett verktyg för allt från skolelever till företagets VD och inte minst för oss som jobbar med marknadsföring.…